Disclaimer Statement / Ontkennings verklaring

Informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend ("as is"), met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van, voorgenomen gebruik, geschiktheid voor een bepaald doel of vrijwaring tegen vordering van derden op grond van inbreuken op rechten. Zonder schriftelijke toestemming van Optimaliseer-NL mag niets van deze site worden gekopieeerd, vermenigvuldigd of gepubliceerd worden of op andere manier worden verspreidt.

Disclaimer statement De informatie op deze website kan technische onjuistheden of drukfouten bevatten. De informatie kan worden verwijderd, gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving. Tevens kan Optimaliseer de publicaties, diensten en overige zaken die in deze informatie worden beschreven zonder kennisgeving verwijderen,verbeteren en/of wijzigen. Optimaliseer geeft geen enkele verklaring met betrekking tot andere websites die toegankelijk zijn voor u via deze website. Als u naar een website gaat die niet van Optimaliseer is, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze onafhankelijk is van Optimaliseer en dat Optimaliseer niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een dergelijke website. Daarenboven houdt een link naar een -niet Optimaliseer website- niet in dat Optimaliseer de verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze website onderschrijft of aanvaardt. U moet zelf de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de items die u kiest voor eigen gebruik vrij zijn van virussen, wormprogramma’s, Trojaanse paarden of andere elementen van destructieve aard. In geen geval is Optimaliseer aansprakelijk tegenover enige partij voor directe,indirecte, speciale of andere gevolgschade ten gevolge van het gebruik van deze website, of van om het even welke andere hyperlinked website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of besparingen, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma’s of van andere gegevens op uw informatieverwerkend systeem, en dergelijke, ook niet indien we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Online advies

Direct antwoord nodig???
Klik dan op LiveSupport. Indien een van ons online is wordt er direct een online chat-sessie gestart. U kunt dan uw vraag stellen en krijgt hier indien mogelijk direct antwoord op. Makkelijker kunnen we het niet maken, sneller antwoord krijgen wel!

Interesse, iets meer weten?
Neem vrijblijvend contact op.